Signum
 
Sym­bolPo­ko­jePo­wierzch­niaPię­troCe­na 1m2Cena loka­luPlan miesz­ka­nia
Nimbus
B.0.4 3 64.72 0 5250 355978 rzut
B.1.5 4 69.76 1 5250 366240 rzut
B.2.3 3 66.88 2 5300 354464 rzut
B.2.5 4 69.73 2 5250 366083 rzut
B.3.3 3 66.78 3 5350 357273 rzut
B.3.4 3 64.87 3 5300 343811 rzut
B.3.5 4 69.63 3 5300 368986 rzut
B.4.3 3 67.06 4 5350 358771 rzut
B.4.4 3 65.20 4 5350 348820 rzut
B.5.4 3 65.22 5 5400 352188 rzut
B.5.5 4 70.26 5 5400 379404 rzut
B.6.1 3 60.87 6 5450 331742 rzut
B.6.4 3 65.04 6 5450 354468 rzut
B.7.2 3 57.15 7 5600 320040 rzut
B.7.4 3 65.04 7 5600 364224 rzut
B.8.3 3 66.86 8 5600 374416 rzut
B.8.4 3 65.24 8 5600 365344 rzut
targo deweloper

TARGO S.A.

SIEDZIBA I BIURO SPRZEDAŻY:
81-512 GDYNIA | UL. INŻYNIERSKA 78
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1 254 000 ZŁ
NIP: 586 19 27 882 | REGON: 191435238

KONTAKT

tel./fax: 58 664 88 37
tel./fax: 58 664 87 97