Signum
 
Sym­bolPo­ko­jePo­wierzch­niaPię­troCe­na 1m2Cena loka­luPlan miesz­ka­nia
Nimbus
B.0.3 3 66.43 0 4900 333157 rzut
B.0.4 3 64.72 0 4900 333326 rzut
B.1.3 3 66.92 1 4950 331254 rzut
B.1.5 4 69.76 1 4950 345312 rzut
B.2.2 3 56.97 2 5050 287699 rzut
B.2.3 3 66.88 2 5050 337744 rzut
B.2.5 4 69.73 2 5050 352137 rzut
B.3.2 3 56.88 3 5100 290088 rzut
B.3.3 3 66.78 3 5100 340578 rzut
B.3.4 3 64.87 3 5100 330837 rzut
B.3.5 4 69.63 3 5100 355062 rzut
B.4.2 3 57.30 4 5150 295095 rzut
B.4.3 3 67.06 4 5150 345359 rzut
B.4.4 3 65.20 4 5150 335780 rzut
B.4.5 4 70.26 4 5150 361839 rzut
B.5.1 3 60.91 5 5200 316732 rzut
B.5.2 3 57.24 5 5200 297648 rzut
B.5.4 3 65.22 5 5200 339144 rzut
B.5.5 4 70.26 5 5200 365352 rzut
B.6.1 3 60.87 6 5250 319568 rzut
B.6.4 3 65.04 6 5250 341460 rzut
B.7.1 3 60.82 7 5300 322346 rzut
B.7.2 3 57.15 7 5300 302895 rzut
B.7.3 3 66.91 7 5300 354623 rzut
B.7.4 3 65.04 7 5300 344712 rzut
B.8.2 3 57.10 8 5400 308340 rzut
B.8.3 3 66.86 8 5400 361044 rzut
B.8.4 3 65.24 8 5400 352296 rzut
targo deweloper

TARGO S.A.

SIEDZIBA I BIURO SPRZEDAŻY:
81-512 GDYNIA | UL. INŻYNIERSKA 78
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1 254 000 ZŁ
NIP: 586 19 27 882 | REGON: 191435238

KONTAKT

tel./fax: 58 664 88 37
tel./fax: 58 664 87 97