Nowa Janowska
 
Sym­bolPo­ko­jePo­wierzch­niaPię­troCe­na 1m2Cena loka­luPlan miesz­ka­nia
14 4 92.82 1 5450 505924 rzut
16 2 55.59 2 5650 314084 rzut
21 4 92.66 2 5450 504997 rzut
22 4 79.35 3 5500 436425 rzut
27 2 55.90 3 5650 315835 rzut
28 4 92.32 3 5550 512376 rzut
33 2 55.69 4 5850 325787 rzut
37 2 55.10 5 5850 322335 rzut
38 2 56.00 5 5850 327600 rzut
targo deweloper

TARGO S.A.

SIEDZIBA I BIURO SPRZEDAŻY:
81-512 GDYNIA | UL. INŻYNIERSKA 78
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1 254 000 ZŁ
NIP: 586 19 27 882 | REGON: 191435238

KONTAKT

tel./fax: 58 664 88 37
tel./fax: 58 664 87 97