Kontakt

Dział sprzedaży

tel./fax: 58 664 75 54

Dział przygotowania produkcji

tel./fax: 58 664 85 30

Sekretariat

tel./fax: 58 664 87 97

targo deweloper

TARGO S.A.

SIEDZIBA I BIURO SPRZEDAŻY:
81-512 GDYNIA | UL. INŻYNIERSKA 78
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS: 0000152382 | NIP: 586 19 27 882 | REGON: 191435238
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1 254 000 ZŁ - OPŁACONY W CAŁOŚCI

KONTAKT

tel./fax: 58 664 88 37
tel./fax: 58 664 87 97