Strefa Akcjonariusza

Strefa Akcjonariusza służy do komunikacji spółki pod firmą TARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Inżynierska 78, 81-512 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000152382, NIP: 5861927882, REGON: 191435238, o kapitale zakładowym w wysokości 1.254.000,00 zł opłaconym w całości, z jej akcjonariuszami.PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY TARGO S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Data publikacji: 22 grudnia 2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Targo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 78 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Inżynierska 78, 81-512 Gdynia, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00.

Zarząd Targo S.A.CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY TARGO S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Data publikacji: 23 listopada 2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Targo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 78 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Inżynierska 78, 81-512 Gdynia, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00.

Zarząd Targo S.A.TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY TARGO S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Data publikacji: 02 listopada 2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Targo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 78 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Inżynierska 78, 81-512 Gdynia, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00.

Zarząd Targo S.A.DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY TARGO S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Data publikacji: 12 października 2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Targo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 78 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Inżynierska 78, 81-512 Gdynia, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00.

Zarząd Targo S.A.PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY TARGO S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Data publikacji: 21 września 2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Targo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 78 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Inżynierska 78, 81-512 Gdynia, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00.

Zarząd Targo S.A.

targo deweloper

TARGO S.A.

SIEDZIBA I BIURO SPRZEDAŻY:
81-512 GDYNIA | UL. INŻYNIERSKA 78
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS: 0000152382 | NIP: 586 19 27 882 | REGON: 191435238
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1 254 000 ZŁ - OPŁACONY W CAŁOŚCI

KONTAKT

tel./fax: 58 664 88 37
tel./fax: 58 664 87 97